Kort over spilområdet

Som I er klar over, skal vi spille på Aalborg Kloster. Det meste er klostret er nu om dage beskyttede boliger, men den del vi skal spille i lejes ud som lokaler til firmaer og foreninger og er renoveret til at se tilpas “gammeldags” ud.

På kortet herunder har vi markeret spilområdet med rødt. Her følger en kort forklaring af hvad de enkelte områder – markeret I-V – skal bruges til.

I: Refektoriet bliver hovedsalen hvor alle fælles forhandlinger, møder og taler foregår – og spisning, ikke at forglemme.

II: Priorstuen indeholder et stort godt bord og nogle stole. Det er velegnet til forhandlinger. Det er også der man passerer igennem til de øvrige forhandlingslokaler.

III: Et rum perfekt til forhandlinger – indeholder et stort, flot bord og tilhørende flotte stole. Der er fine kalkmalerier på hvælvene (loftet).

IV: Et lille rum uden en masse siddeplads, men også velegnet til et hurtigt møde.

V: Endnu et rum til forhandlinger.

Rum III-V forbindes af en lang gang gående mod priorstuen hvor det også er muligt at opholde sig til forhandlinger.

Udsigten er til baggårde og bagsider af bygninger i Aalborg og man skal gøre sig umage hvis man vil høre byens larm eller få øje på en bil – det kræver en ihærdig indsats.

Hvis man vil se billeder af rummene ligger der billeder i facebookgruppen til scenariet.20140811_143810