Rolleændring

Da vi har haft et afbud er der lavet en mindre rolleændring.

Tine Wedel har meldt fra og Søren Thorup overtager i stedet. Der er tale om rolle no. 28 – Ordensmedlem Greipel.

Der er muligvis et par ændringer mere men vi vil orientere nærmere på workshoppen.

Hvis du ikke har mulighed for at komme så meld afbud til os så hurtigt som muligt så vi kan forsøge at finde en substitut. Konklavet fungerer bedst når alle roller er til stede :-).